S čím Vám mohu pomoci

Klinicko-psychologická diagnostika:

 • Diferenciálně-diagnostické vyšetření z okruhu psychiatrických onemocnění
 • Vyšetření osobnosti
 • Vyšetření kognitivních funkcí
 • Vyšetření sociálních vztahů
 • Vyšetření funkční kapacity a další

Psychoterapeutická a poradenská péče:

 • Neurotické obtíže (úzkostné obtíže, fóbie, obsedantně-kompulzivní porucha, reakce na stresové situace, tiky)
 • Závislosti (na alkoholu, drogách a lécích, hazardní hře, sociálních médiích a jiné typy návykových činností)
 • Afektivní obtíže (deprese, mánie, bipolárně-afektivní porucha)
 • Vztahové obtíže
 • Překonávání náročných životních situací, zvládání stresu, zvládání agrese
 • Osobnostní růst


Psychologickou péči nabízím pro dospělé v individuální formě, párovou či rodinnou terapii neposkytuji.