Podmínky

Psychologická a psychoterapeutická péče je poskytována na základě lege artis, tedy na náležité odborné úrovni a dle současné zdravotnické legislativy. Sezení jsou supervidována za zachování anonymity pacientů.


  • Pacienty přijímám v ordinaci klinické psychologie na Poliklinice Budějovická. 
  • Psychologická péče je hrazena ze zdravotního pojištění.
  • Z důvodu plné kapacity aktuálně nepřijímám nové pacienty do psychoterapie. Objednat se lze na psychologické vyšetření nebo na jednorázové poradenské sezení. Standardní časy pro termíny psychologických vyšetření jsou: pondělí a úterý v 8.00, 10.00 či 12.00, jiné termíny v ordinační době jsou možné pouze při uvolněné kapacitě pravidelných pacientů (např. nemoc) a nemohu je garantovat. 


Spolupráce s ostatními odborníky a organizacemi probíhá na základě smluvních podmínek.